Biuro

UKS Judo Kraków
ul. Ojcowska 41/1,
31-344 Kraków

UKS Judo Kraków
NIP: 945-216-98-48
REGON 122641606

Numer w ewidencji UKS-ów: UKS/215

konto bankowe: 67 1020 2906 0000 1702 0295 9468

Trenerzy

Created by Partum Graphics