Funny judo

zajęcia skierowane dla dzieci w wieku przedszkolnym 4-5 lat, którego najważniejszym elementem jest dobra zabawa i uśmiech dziecka. Poprzez właściwy dobór ćwiczeń, gier i zabaw kładziemy nacisk na harmonijny rozwój dzieci z zakresu sprawności ogólnej i koordynacji ruchowej. Na tym etapie wprowadzane są również zabawowe formy walki (mocowanie, przeciąganie, utrzymanie, wypychanie) oraz nauka „miękkiego upadania” czyli padów w różnych kierunkach.

Judo dla dzieci

zajęcia skierowane dla dzieci od 6-10 roku życia. Na tych zajęciach rozpoczynamy szkolenie sportowe Judo. W trakcie zajęć dzieci uczą się systematyczności pracy, technik bezpiecznego upadania oraz podstawowych technik judo, które w dalszym procesie szkolenia są rozwijane. Młodzi zawodnicy realizujący program treningowy w kolejnych latach mają możliwość rozwoju siebie uczestnicząc w coraz bardziej zaawansowanych treningach z zakresu techniki i taktyki walki Judo oraz możliwość uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.

Judo dla dorosłych

zajęcia w formie rekreacyjno-sportowej skierowane dla osób znających tę dyscyplinę sportu jak dla tych, którzy zapragnęli ją poznać.

Created by Partum Graphics