Zmiany w rozkładzie zajęć!

 Z uwagi na duże zainteresowanie grup naborowych nastąpiła modyfikacja w planie zajęć. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

Created by Partum Graphics