Uprzejmie informujemy o zmianie w opłatach składek członkowskich…Zmiany w opłatach obowiązywać będą od dnia 1 września 2018

Wysokość składek członkowskich wynosić będzie:

  1. Opłata wpisowa 120 zł
  2. Składka członkowska 120 zł/mies/os
  3. Zniżki rodzinne:
  • 2 rodzeństwa 100 zł/mies/os
  • 3 rodzeństwa 80 zł/mies/os

Składki członkowskie są stałe , płatne przez okres 12 miesięcy  do 10-tego każdego miesiąca.

Podniesienie składek członkowskich wynika ze wzrostu cen za:

  • Wynajem sal
  • Utrzymanie i najem siedziby i dojo klubowego przy ul. Wrocławskiej 28
  • Zakup i utrzymanie sprzętu sportowego
  • Rosnących wydatków związanych ze szkoleniem sportowym zawodników
Kategorie: Aktualności

Created by Partum Graphics