Składka Członkowska!

 Uprzejmie przypominamy o zmianie wysokości składki członkowskiej z 80 na 100 zł.  Ważne – Przelew składki członkowskiej według wzoru: „Składka członkowska – Imię Nazwisko”.

Created by Partum Graphics