Informacja o Ochronie Danych Osobowych

W  związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych) Uczniowski Klub Sportowy JUDO KRAKÓW z  siedzibą w Krakowie przy ul. Wrocławskiej 28 informuje;

  1. Administratorem danych osobowych jest Uczniowski Klub Sportowy Judo Kraków ul. Wrocławska 28, 30-011 Kraków
  2. Dane adresowe Administratora: uksjudokrakow@gmail.com
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w  celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej zgodnie z  w/w  rozporządzeniem i  wprowadzoną polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w UKS Judo Kraków zgodnie z dyrektywą RODO Z MAJA 2018 ROKU.

*W związku z powyższym przysługuje Państwu prawo, do dostępu swoich danych, usunięcia swoich danych osobowych, przeniesienia swoich danych lub cofnięcia wyrażonych zgód.

Zarząd UKS Judo Kraków

Kategorie: O klubie

Created by Partum Graphics