Cel:

Głownym celem klubu jest krzewienie kultury fizycznej oraz nauczanie i rozpowszechnianie pięknej olipmijskiej dyscypliny sportu jaką jest Judo. Chcęć przekazania tradycji oraz kultury dalekowschodnich  sztuk walki. Chcemy aby dzieci mając możliwość uczestniczenia w zajęciach treningowych mogły oderwać się od telewizorów, komputerów i bezczynności ruchowej.

Dlaczego Judo?

Judo jest sportem wszechstronnie rozwijającym. Ponieważ początek nauczania Judo opiera się na zajęciach ogólnorozwojowych, gimnastycznych oraz  grach i zabawach – przygodę z tym sportem można zacząć już w wieku przedszkolnym. Treść zajęć obejmuje: ćwiczenia statyczne, ćwiczenia w ruchu, wymagające rozwiązywania sytuacji trudnych i podejmowania samodzielnych decyzji –  a więc wraz z kształtowaniem ciała kształtuje umysł. Trening wraz z rówieśnikami wywołuje wiele pozytywnych emocji i uśmiechu. Wprowadzanie zabawowych form treningu a nawet zabawowych form walki znakomicie usprawnia dzieci pod wzgledem fizycznym jak i emocjonalnym. Kojarząc sport z zabawą i radością będzie on towarzyszył im również w życiu dorosłym.

Bardzo ważny aspekt Judo to działania wychowawcze. Poprzez wprowadzanie tradycji wschodnich, zasad fair play oraz dyscypliny sportowej dzieci uczą się szacunku w obec trenerów, rówieśników oraz osób starszych.

W Zdrowym Ciele Zdrowy Duch

Dzieci uprawiające sport są nie tylko zdrowsze, ale też bardziej pewne siebie i radzą sobie dużo lepiej w nawiązywania kontaktu z rówieśnikami. Korzyści płynące z uprawiania Judo:

 • korekta wad postawy,
 • większa odporność organizmu,
 • poczucie własnej wartości,
 • wytrwałość w dążeniu do celu,
 • poprawa koncentracji,
 • poczucie odpowiedzialnosci,
 • umiejętnośc ponoszenia porażek i krytyki,
 • umiejętnośc szybkiego podejmowania dezycji
 • umiejętnośc pracy zespołowej
 • umiejętność układania ciała podczas upadku, zmniejszenie ryzyka kontuzji
 • wzrost siły i wytrzymałości na zmęczenie

Program zajęć

 • ćwiczenia ogólnorozwojowe
 • ćwiczenia gimnastyczne i korekcyjne
 • gry i zabawy ruchowe
 • szkoła łagodnego upadania
 • nauczanie technik Judo
 • trening techniczny oraz taktyczny walki – przygotowanie do udziału w zawodach

Dla kogo?

Dla dzieci w wieku szkolnym oraz przedszkolnym. Dla młodzieży oraz osób dorosłych w każdym wieku! Judo jest dla wszystkich i każdy kto uprawia lub chce uprawiać ten piękny sport znajdzie coś dla siebie 🙂

Kategorie: O klubie

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder
Created by Partum Graphics